extenso logo dark groot
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

EXTENSO SKINCARE

Disclaimer

WEBSITE DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.  Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Basic Cosmetics B.V.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

 

E-MAIL DISCLAIMER

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik door derden of openbaarmaking van dit bericht zonder toestemming van Basic Cosmetics B.V. of de geadresseerde is niet toegestaan en kan onrechtmatig zijn. Aansprakelijkheid voortvloeiende uit onvolledige of niet tijdige ontvangst van dit bericht is uitgesloten. Indien dit bericht u per ongeluk bereikt, verzoeken wij u vriendelijk ons daarvan direct in kennis te stellen en het bericht te wissen. Dit bericht en eventuele bijlagen zijn gescand op de ons bekende virussen. Wij adviseren u alle berichten en bijlagen op virussen te scannen alvorens ze te openen.

This message is solely intended for the addressee and may contain confidential information. Use by parties other than the intended recipient, or disclosure of this message without the approval of  Basic Cosmetics B.V. or the addressee is prohibited and may be unlawful. Liability ensuing from incomplete or untimely receipt of this message is excluded. If you have received this message by mistake, please notify us immediately and delete this message. This message and any attachments have been scanned for known viruses. We advise you to scan all messages and attachments for viruses before opening them.

©2024 Extenso Skincare  |  privacybeleid  |  algemene voorwaarden  |  cookiebeleid  disclaimer

Ben jij professional?

Ben jij gediplomeerd schoonheidsspecialist of student schoonheidsverzorging met een eigen salon? Dan kun jij rechtstreeks inkopen bij Basic Cosmetics, dé groothandel voor beauty professionals.

DEZE WEBSITE GEBRUIKT COOKIES

Extenso-skincare.nl maakt gebruik van noodzakelijke cookies die de gebruiksvriendelijkheid van onze website verbeteren. Daarnaast maken we gebruik van social media gerelateerde cookies die registreren welke artikelen en pagina’s je deelt via hun sharing buttons. Door verder gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.