extenso logo dark groot
Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Extenso Skincare

Privacybeleid

Basic Cosmetics, gevestigd aan De Krön 11, 7615 PZ Harbrinkhoek, is als producent en leverancier van Extenso Skincare verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Basic Cosmetics verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op via marketing@basiccosmetics.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

 

MET WELK DOEL WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWEKREN

Basic Cosmetics verwerkt je persoonsgegevens met als doel:

 • de betaling te kunnen afhandelen;
 • de bestelling bij je te kunnen afleveren;
 • je een geautomatiseerde bestelbevestiging te sturen;
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • je (indien dit nodig is) te kunnen informeren over wijzigingen van onze producten of diensten of je bestelling;
 • je (indien dit nodig is) te kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • en het analyseren van je gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.

Basic Cosmetics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Basic Cosmetics neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Basic Cosmetics) tussen zit.

Basic Cosmetics gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Woocommerce

Dit is de wordpress-plugin waarmee wij de online webshop van Extenso Skincare hebben ingericht en bestellingen kunnen ontvangen en verwerken.

 • Exact Globe

Dit is het boekhoudprogramma waarin onze klantgegevens administratief worden opgeslagen.

 

HOE LANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS

Basic Cosmetics bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia > 7 jaar, in verband met de belastingwetgeving
 • Adres > 7 jaar, in verband met de belastingwetgeving
 • Factuurgegevens > 7 jaar, in verband met de belastingwetgeving

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Basic Cosmetics verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van bestellingen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen dat er vertrouwelijk omgegaan wordt met jouw gegevens. Basic Cosmetics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Basic Cosmetics gebruikt functionele en analytische cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en om toestemming gevraagd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internet-browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat- doe-ik-ermee/

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Basic Cosmetics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hiervoor kun je bij ons een verzoek indienen zodat we deze gegevens aan je door kunnen sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar marketing@basiccosmetics.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Basic Cosmetics wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Basic Cosmetics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze via marketing@basiccosmetics.nl.

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen is Basic Cosmetics SSL gecertificeerd. Dat betekent dat onze website voldoet aan de strengste beveiliging en validatie-eisen en wij jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding versturen. Je kunt dit controleren in je adresbalk waar een slot te zien is. Zolang het slot in beeld is, kunt je er zeker van zijn dat je op onze site bent en zakendoet met ons en niet met een fraudeur. Deze certificering zorgt er tevens voor dat alle gegevens die verzonden worden over het internet versleuteld zijn. Door deze certificering is het nog veiliger om aankopen te doen via onze website.
 

VRAGEN?

Basic Cosmetics neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via marketing@basiccosmetics.nl

 
Voor een volledig beeld van de omvang van je rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we je naar de tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet. Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de bescherming van je privacy op deze website, dan kun je contact opnemen met Basic Cosmetics via marketing@basiccosmetics.nl.
 

©2024 Extenso Skincare  |  privacybeleid  |  algemene voorwaarden  |  cookiebeleid  disclaimer

Ben jij professional?

Ben jij gediplomeerd schoonheidsspecialist of student schoonheidsverzorging met een eigen salon? Dan kun jij rechtstreeks inkopen bij Basic Cosmetics, dé groothandel voor beauty professionals.

DEZE WEBSITE GEBRUIKT COOKIES

Extenso-skincare.nl maakt gebruik van noodzakelijke cookies die de gebruiksvriendelijkheid van onze website verbeteren. Daarnaast maken we gebruik van social media gerelateerde cookies die registreren welke artikelen en pagina’s je deelt via hun sharing buttons. Door verder gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.